Geschiedenis

Teteringen wordt vanaf 1300 op verschillende wijzen vermeld in diverse historische geschriften. Het besloeg het gebied vanaf Princenhage, via Heusdenhout naar de Hoge Vuchtpolder en is vernoemd naar de vele beekjes die het gebied rijk was. Het gebied was voornamelijk gericht op land-bouw, wat nog steeds zichtbaar is aan de monumentale hoeven en schuren aan het historische lint (Moleneind - Hoeveneind).

In het begin van de 16e eeuw stond op het dorpsplein van Teteringen al een kapel. Nadat de kapel door brand werd verwoest, werd deze in 1632 herbouwd als Parochiekerk.

In de tachtig jarige oorlog speelde Teteringen een rol in de belegering van Breda. Rondom Breda werden door de Spanjaarden vier kampen opgeslagen waarvan Teteringen er een was. De tegen-woordige Zwarte Dijk speelde een rol in de belegeringswerken. Doordat deze weg hoger gelegen was als het omliggende landschap, kon het gebruikt worden als verbinding tussen kamp Teteringen en Terheijden, waar de Spinolaschans onderdeel van was. Destijds lagen er verschillende verdedi-gingswerken aan deze route, waaronder enkele “redoutes” en schanzen. Ter plekke van de huidige begraafplaats lag vermoedelijk een schans.

Het huidige Teteringen was halverwege de 19e eeuw niet meer dan een gehucht met een kerk op de plek van de huidige begraafplaats en enkele boerderijen langs een lint. In 1927 is de oude kerk na ruim een eeuw vervangen voor de bestaande Sint-Willibrorduskerk.

De Oosterhoutseweg (1813-181) is aangelegd als onderdeel van de Grote Weg van Parijs naar Amsterdam. Op bevel van de Franse keuzes Napoleon Bonaparte werd gewerkt aan deze steen-weg. Tussen ca. 1900 en 1940 heeft hierover een stoomtram gereden.

In de jaren ‘50 is Teteringen gaan groeien door de komst van forenzen die onder meer werkten bij de kazernes in Breda. In eerste instantie begon het dorp te groeien vanaf de kruising van het oude lint met de Oosterhoutseweg, richting het noorden, maar ook de linten, met name de Hoolstraat, waren aanzienlijk aan het verdichten.

In deze tijd bestond het Willem-Alexanderplein nog niet. Lange tijd heeft op deze plek een boerderij gestaan. Pas in 1964 is deze aangekocht en afgebroken en ontstond er ruimte voor een plein op deze locatie.

Teteringen is steeds verder gegroeid met planmatige uitbreidingen. Om al deze woningen te kunnen ontsluiten werd de Hoolstraat ingericht als doorgaande weg. De Kerkstraat is in deze tijd geknipt waarmee de historische route tussen de begraafplaats en landgoed Laanzicht doorbroken werd. Hiermee werd de Willebrordstraat de verbinding tussen het winkelcentrum en de Hoolstraat voor autoverkeer.

In deze periode is ook het Willem-Alexanderplein aangelegd. Destijds was de oostzijde van het plein ingericht als parkeerplein en de westzijde was ingericht als groen plantsoen met een muziekkapel.

De gemeente Teteringen is in delen door gemeente Breda overgenomen. In 1997 is het dorp zelf onderdeel geworden van de gemeente Breda. De gemeente Teteringen zag dit van te voren aan-komen en besloot alle huurwoningen in eigen bezit te verkopen aan een Bredase woningbouwvereniging. Het geld dat hiermee verdiend is, is gebruikt voor vernieuwing van het Willem-Alexanderplein in 1997, de reconstructie van de Hoolstraat en andere projecten in het dorp. De ver-keersstructuur rond het plein is indertijd veranderd zodat het historische lint niet langer een door-gaande route is.

De bedoeling was om winkels te situeren rondom het Willem-Alexanderplein, de winkels in de plint van de Azuree waren hiervoor een eerste aanzet. De verkeersstructuur werd echter ongeschikt bevonden waarna uiteindelijk gekozen is om de Scheperij verder uit te breiden. De ontwikkeling van het Willem-Alexanderplein is vervolgens op een laag pitje komen te staan. De winkels die er waren, zijn grotendeels vertrokken.

Teteringen gaat de komende jaren nog sterk groeien. Aan de westzijde staat de Bouverijen op het programma met circa 650 nieuwe woningen. Daarnaast is er ook woningbouw gepland ten noorden van Teteringen langs de Mortelweg, de Woonakkers.

Verder staat de vernieuwing van winkelcentrum Scheperij op de planning, waarmee Teteringen een modern winkelcentrum krijgt voor dagelijkse voorzieningen.