Zingen bij Kerstboom Willem-Alexander Park

Het vergroende Willem-Alexander Plein in Teteringen, eerder dit jaar succesvol omgevormd tot Willem-Alexander Park, krijgt een verlichte kerstboom. Op zaterdag 10 december wordt een acht meter hoog exemplaar geplaatst dat tot 7 januari voor kerstsfeer moet zorgen in het dorp.

Op Kerstavond wordt er bij de met led-lampjes verlichte boom gezongen, tussen de jeugd-mis van zeven uur en de dienst van half tien. Om warm te blijven is er chocomel en glühwein.

Het initiatief om het Kerstfeest in Teteringen sfeervoller te maken, komt van Rob van Oosterhout, Vera en Hans van der Vorst en Yvonne en Willem Raaijmakers.

Bij de herinrichting van plein naar park is al rekening gehouden met het plaatsen van een kerstboom. Dat gebeurt in een speciale kolk in het gras naast de parkeervakken in het midden van het park. Met carnaval komt daar de sik te staan.
Afhankelijk van het enthousiasme voor het initiatief wordt er al voorzichtig gedacht om volgend jaar meer te doen, zoals een kerstmarkt en/of een kerststal.

Voor het feest van dit jaar heeft het Dorpsplatform subsidie verleend. De eerdergenoemde initiatiefnemers en de Stichting Willem-Alexander Park laten zich ook niet onbetuigd. Eerder was het altijd de gemeente Breda die zorgde voor een kerstboom op het Willem-Alexander Plein.

Onze vrijwilligers lachend aan de slag

Onze vrijwilligers lachend aan de slagEen twintigtal vrijwilligers was zaterdag 12 november lachend aan de slag in ons Willem-Alexander Park. Ze hadden zich aangemeld om te helpen met het planten van 2775 tulpenbollen. Bepaald geen kleinigheid.

Recordtemperatuur
Het leek die dag wel zomer met een recordtemperatuur voor de eerste helft van de een na laatste maand van het jaar. Dat had ook een onverwacht nadeel. Dezelfde nijvere vrijwilligershanden hadden nota bene nog geen drie weken eerder al het onkruid gewied, naar zij dachten voor de laatste keer. Nu moesten wederom talrijke ongewenste plantjes worden weggehaald die gestimuleerd door het bijzondere najaarsweer hun kop boven het maaiveld hadden uitgestoken. Alsof het voorjaar was.

Najaar
Ook het najaar liet zich gelden met heel veel dor blad. De vrijwilligers liepen in het mechanische blazersspoor van hovenier Ken Kemerink om de speciale korven hiermee te kunnen vullen. Wat opviel deze zaterdag was het grote enthousiasme waarmee de klus werd geklaard. Allemaal uitgedost in een geel hesje met op de rugzijde de tekst ‘Vrijwilliger Willem-Alexander Park’ was iedereen gelijk. Er werd zo soepel samengewerkt alsof deze ongeveer gelijke mix van mannen en vrouwen niet anders gewend is. Een team waar alle Teteringenaren trots op mogen zijn.

Spotlights
Als erkentelijkheid voor het werk dat zij verrichten, zet deze website een aantal vrijwilligers met een portretje in de spotlights. Tijdens het werk is er een praatje gemaakt met Yvonne, Letitia, Faby, Verena, Kees, Michiel, Vincent en Dré om erachter te komen waarom zij vrijwilliger zijn geworden en zoals vandaag een deel van hun zonnige zaterdag eraan opofferen.

Aantrekkelijk
In de antwoorden zitten een paar rode draden. Blijdschap dat het saaie Willem-Alexander Plein is veranderd in een aantrekkelijk park en daar iets aan willen bijdragen. Wat ook opvalt, is dat een aantal van hen zich vaker inzet voor vrijwilligerswerk, of dat al eerder al heeft gedaan. Dan is er ook nog het argument van het sociale contact en de saamhorigheid. Het is het plan om ook de andere vrijwilligersgezichten met een portretje een keer aan bod te laten komen. Niemand is daartoe verplicht. Ben je geïnteresseerd om ook de handen uit de mouwen te steken in ons Willem-Alexander Park, neem dan contact op.

 

Willem-Alexanderplein opgefleurd; Polio de wereld uit

Willem Alexanderpark OpgefleurdHet Willem-Alexander Park wordt komend voorjaar een ‘kleine Keukenhof’. Dat zal het effect zijn van het planten van maar liefst 2775 tulpenbollen, een bijzonder gebaar van de Rotary-afdeling Oosterhout en Regio, afgelopen zaterdag 12 november.

Tweeledig
Het sympathieke initiatief heeft een tweeledig doel; ons park begin 2023 tooien in de frisse voorjaarskleuren rood en geel, dat ook – hoe toevallig en mooi - de kleuren zijn van de Teteringse vlag. Gelijktijdig wordt er een bijdrage mee geleverd aan de internationale bestrijding van polio.

Rotary
De Rotary-afdeling Oosterhout en Regio heeft een bijzondere binding met Teteringen. De Dorpsherberg is al heel lang voor vergaderingen van deze Rotary-afdeling het vaste adres. Het kon dan ook niet anders dan dat de leden de gedaantewisseling van plein naar park in de gaten kregen. Toen zich in het kader van de polio-bestrijdingsactie de gelegenheid voordeed om tulpenbollen te schenken, werd er al snel aan Teteringen gedacht.

Plantten
Op zaterdag 12 november plantten Ben van Schijndel van de Rotary-afdeling Oosterhout en Regio en voorzitter Willem Raaijmakers van de stichting Willem-Alexanderpark gebroederlijk de eerste tulpenbollen. De donderdag ervoor waren de rijkelijk gevulde dozen door Ben van Schijndel al aan Willem Raaijmakers aangeboden.

Missie
Het ondersteunen van de strijd tegen polio, een besmettelijke ziekte die wordt overgebracht door een virus en die op twee landen na (Afghanistan en Pakistan) is uitgeroeid, is een missie die al in 1979 door Rotary Clubs in de Filippijnen werd opgezet. Tot 2026 is er nog ruim 5 miljard dollar nodig om dit gevaar helemaal uit te roeien. Bill en Melinda Gates van Microsoft zetten zich hier ook bijzonder voor in en verdubbelen uit hun liefdadigheidsfonds gelden die binnenkomen.

 

Image