Willem-Alexanderplein opgefleurd; Polio de wereld uit

Willem Alexanderpark OpgefleurdHet Willem-Alexander Park wordt komend voorjaar een ‘kleine Keukenhof’. Dat zal het effect zijn van het planten van maar liefst 2775 tulpenbollen, een bijzonder gebaar van de Rotary-afdeling Oosterhout en Regio, afgelopen zaterdag 12 november.

Tweeledig
Het sympathieke initiatief heeft een tweeledig doel; ons park begin 2023 tooien in de frisse voorjaarskleuren rood en geel, dat ook – hoe toevallig en mooi - de kleuren zijn van de Teteringse vlag. Gelijktijdig wordt er een bijdrage mee geleverd aan de internationale bestrijding van polio.

Rotary
De Rotary-afdeling Oosterhout en Regio heeft een bijzondere binding met Teteringen. De Dorpsherberg is al heel lang voor vergaderingen van deze Rotary-afdeling het vaste adres. Het kon dan ook niet anders dan dat de leden de gedaantewisseling van plein naar park in de gaten kregen. Toen zich in het kader van de polio-bestrijdingsactie de gelegenheid voordeed om tulpenbollen te schenken, werd er al snel aan Teteringen gedacht.

Plantten
Op zaterdag 12 november plantten Ben van Schijndel van de Rotary-afdeling Oosterhout en Regio en voorzitter Willem Raaijmakers van de stichting Willem-Alexanderpark gebroederlijk de eerste tulpenbollen. De donderdag ervoor waren de rijkelijk gevulde dozen door Ben van Schijndel al aan Willem Raaijmakers aangeboden.

Missie
Het ondersteunen van de strijd tegen polio, een besmettelijke ziekte die wordt overgebracht door een virus en die op twee landen na (Afghanistan en Pakistan) is uitgeroeid, is een missie die al in 1979 door Rotary Clubs in de Filippijnen werd opgezet. Tot 2026 is er nog ruim 5 miljard dollar nodig om dit gevaar helemaal uit te roeien. Bill en Melinda Gates van Microsoft zetten zich hier ook bijzonder voor in en verdubbelen uit hun liefdadigheidsfonds gelden die binnenkomen.

 

Image