Uitkomsten enquête en programma van eisen

Van Plein naar Park

De inwoners van Teteringen hebben massaal en met enthousiasme gehoor gegeven aan de vraag om de enquête in te vullen. Meer dan 1.150 inwoners van Teteringen vulden de enquête in oktober 2019 in. Dat is meer dan 15% van alle inwoners. De klankbordgroep is erg blij de inwoners van Teteringen in grote getale hebben gereageerd. Dit betekent dat de uitkomsten een heel goed beeld geven van wat zij eigenlijk willen.

Uit de enquêtes blijkt; het Willem-Alexanderplein is toe aan een opknapbeurt. Het huidige open en stenige plein moet een plek worden met een groene uitstraling en een aantrekkelijk verblijfsklimaat. Een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, waar je je thuis voelt en vooral ook waar je trots op bent. Het Willem-Alexanderplein wordt het Willem-Alexanderpark.

Ben je benieuwd naar de uitkomsten van de enquête? Deze zijn te bekijken via de volgende link (PDF)

De klankbordgroep ‘Willem-Alexanderplein actief’ heeft met de uitkomsten van de enquête een programma van eisen voor het plein laten opstellen door het bureau Urban Synergy. Het programma van eisen bevat de belangrijkste uitgangspunten voor de herinrichting van het plein. Naast de enquêtes die zijn afgenomen is belangrijke input voor het programma van eisen voortgekomen uit de gesprekken die zijn gevoerd met vertegenwoordigers van een aantal sleutelpartijen en uit de ruimtelijke, historische en programmatische analyses die is gemaakt van de omgeving. Ook is input gebruikt vanuit eerdere bijeenkomsten en initiatieven zoals de sessies in 2017 bij het ROC en het Initiatiefplan Mooi Willem-Alexanderplein dat is opgesteld door Werkgroep Mooi Willem-Alexanderplein Teteringen in 2018.

Het programma van eisen is te bekijken via deze link (PDF)

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een schetsontwerp voor het plein. In maart zal de werkgroep dit ontwerp aan alle inwoners voorleggen. De reacties hierop worden verzameld en verwerkt tot een voorlopig ontwerp dat we wederom aan jullie zullen voorleggen voor de zomer. Je hoort al heel gauw weer van ons!