Uitkomsten enquête en programma van eisen

Resultaten

Oktober 2019Enquête oktober 2019   “Wat vindt u van het huidige plein en wat wilt u dat er gebeurt met het plein?”

De inwoners van Teteringen hebben massaal en met enthousiasme gehoor gegeven aan de vraag om de enquête in te vullen. Meer dan 1.150 inwoners van Teteringen vulden de enquête in oktober 2019 in. Dat is meer dan 15% van alle inwoners. De klankbordgroep is erg blij de inwoners van Teteringen in grote getale hebben gereageerd. Dit betekent dat de uitkomsten een heel goed beeld geven van wat zij eigenlijk willen. Uit de enquêtes blijkt; het Willem-Alexanderplein is toe aan een opknapbeurt. Het huidige open en stenige plein moet een plek worden met een groene uitstraling en een aantrekkelijk verblijfsklimaat. Een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, waar je je thuis voelt en vooral ook waar je trots op bent. Het Willem-Alexanderplein wordt het Willem-Alexanderpark.

Ben je benieuwd naar de uitkomsten van de enquête oktober 2019? Deze zijn te bekijken via de volgende link (PDF)

Januari 2020 - Programma van eisen
In navolging van de enquête is het programma van eisen opgesteld. Dit document bevat uitgangspunten die belangrijk zijn voor het maken van het schetsontwerp voor de herinrichting van het plein. In dit programma van eisen worden in de eerste plaats handvaten gegeven voor de herinrichting van het plein. Daarnaast worden er een aantal aanbevelingen gedaan voor de toekomst van het plein.

Het complete programma van eisen is te bekijken via deze link (PDF)

Mei 2020 - Schetontwerp
Met de uitgangspunten en randvoorwaarden uit het programma van eisen heeft bureau Urban Synergy een schetsontwerp gemaakt. Via de website konden de bewoners van Teteringen reageren op het ontwerp en er zijn ontzettend veel reacties binnengekomen. Met jullie opmerkingen en suggesties gaan we het ontwerp nu aanscherpen en verder uitwerken. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het voorlopig ontwerp. In de zomer zal de werkgroep het voorlopig ontwerp weer aan alle inwoners voorleggen. Je hoort dus binnenkort weer van ons!

Het schetsontwerp is te bekijken via deze link (PDF)

Juli 2020 - Voorlopig ontwerp en enquête juli 2020
Afgelopen juli presenteerde wij het voorlopig ontwerp voor het Willem Alexanderplein en riepen wij alle bewoners van Teteringen op om hun mening te laten horen. De posters met het voorlopig ontwerp waren te zien op onze website en konden op 4 juli op het Willem Alexanderplein bekeken worden tijdens de presentatie bijeenkomst. Wij zijn ontzettend blij met alle reacties die wij tijdens deze bijeenkomst en via de website hebben ontvangen en willen iedereen die op onze oproep gereageerd bedanken!In totaal hebben wij 721 reacties ontvangen en met trots kunnen wij melden dat 96% van de respondenten aangegeven heeft het plan te steunen. Dat is natuurlijk een geweldige score! Met deze krachtige steun in de rug gaan wij het ontwerp aan de gemeente aanbieden. Het voorlopig ontwerp zal aangescherpt worden tot een definitief ontwerp en daarbij zullen de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen uit de enquête meegenomen worden.

Het voorlopig ontwerp is te bekijken via deze link (PDF)

Ben je benieuwd naar de uitkomsten van de enquête juli 2020? Deze zijn te bekijken via de volgende link (PDF)

September 2020 - Presentatie Raadsleden
Dinsdagavond 8 september heeft de werkgroep haar plan voor een groen Willem Alexanderplein gepresenteerd aan de raadsleden. Wethouder Mirjam Haagh nam namens het college het plan in ontvangst. De raad had vooral lovende reacties over het groene ontwerp van het Willem Alexanderplein. Tevens ontving de werkgroep complimenten voor de intense samenwerking met en het draagvlak in het dorp. College en raad gaan zich nu over het plan buigen.

Bij deze willen we jullie alvast hartelijk danken voor alle feedback, tips, aanscherpingen en steun.  De presentatie is via onderstaande link in te zien. Zodra er meer nieuws is komen we bij jullie terug.

De presentatie is te bekijken via deze link (PDF)