Introductie

Welkom op de website voor de herinrichting van het Willem-Alexanderplein in Teteringen.

De inrichting van het Willem-Alexanderplein is verouderd en nodigt niet uit tot verblijven of recreëren. Veelgehoorde punten zijn dat het plein nauwelijks gebruikt wordt en een stenige uitstraling heeft. Het ontbreekt aan functies, intimiteit en het plein is ruimtelijk en visueel opgesplitst door de dubbele bomenrij.

Het Willem-Alexanderplein is al langer punt van aandacht. In 2017 is een werkgroep van omwonenden actief geweest om een initiatiefplan op te stellen voor de herinrichting van het Willem-Alexanderplein. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd en ideeën verzameld voor de toekomstige inrichting. De klankbordgroep “Willem-Alexanderplein Actief” zet dit traject voort om te komen tot een daadwerkelijke uitvoering. Samen met u en ontwerpbureau Urban Synergy gaan ze verder met de vraag hoe de levendigheid van het plein verbeterd kan worden. De eerste stap is het opstellen van een plan van eisen, op basis hiervan kan een definitief ontwerp gemaakt worden.

Om tot een goed plein te komen voor jong en oud hebben we uw hulp nodig. Op deze website wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Image

Werkgroep Willem-Alexanderplein

Image